Stacks Image 26

Voorjaarsprogramma 1995


Het najaar loopt zo langzamerhand ten einde. We kunnen nu al terugkijken op een zeer geslaagd programma. Nog nooit namen zoveel mensen deel aan onze activiteiten. Hoogtepunt vormde de lezing van professor Henk van Os in de Martinikerk. Rond de 500 bezoekers trok dit lustrumevenement van Kunst in Zicht.
Van zo’n succes gaat uiteraard een grote stimulans uit om opnieuw een aantrekkelijk aanbod samen te stellen van lezingen, wandelingen en excursies voor het komend voorjaar.

De wereld van de kunstgeschiedenis is zo rijk dat we nooit verlegen hoeven te zitten om onderwerpen. De Nederlandse musea hebben ons weer leuke thema’s aangereikt. Vooral de mensen die geïnteresseerd zijn in Nederlandse kunst uit het Interbellum kunnen hun hart ophalen. Het voorjaarsprogramma wordt geopend met een lezing over Dick Ket, over wie een overzichtstentoonstelling is samengesteld in het Arnhems Gemeentemuseum. De Mondriaan
expositie in Den Haag nadert het eind, maar voor wie haar op de valreep wil bezoeken presenteert Kunst in Zicht nog één lezing en een excursie. De lezing over Charley Toorop sluit aan bij een expositie in het KröllerMüller Museum. In april wordt er in Museum Boymansvan Beuningen een tentoonstelling gewijd aan Pyke Koch. De avond over zijn werk wordt gecombineerd met een lezing over Entartete Kunst.

Daarmee komen we op een andere actualiteit: de herdenking van vijftig jaar bevrijding. Kunst in Zicht organiseert naar aanleiding hiervan een paar lezingen over de tijd voor en na de tweede wereldoorlog. Behalve Pyke Koch/Entartete Kunst betreft het lezingen over Architectuur uit de Wederopbouw, Goed Wonen; naoorlogse wooncultuur in Nederland en De vrijheidskreet van Cobra.

In samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst (CBK) organiseert Kunst in Zicht ook weer een lezing op een zondagmiddag. Zij zal gaan over expressionistisch theater, een onderwerp dat centraal staat in de tentoonstelling die tegelijkertijd te zien is in het CBK en onderdeel uitmaakt van een programma in De Oosterpoort over expressionisme. In aansluiting op een drietal exposities in februari en maart ter gelegenheid van de herdenking van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) in het CBK houdt Kunst in Zicht twee lezingen over deze Groningse kunstenaar.

Zoals gebruikelijk wordt een aantal lezingen gewijd aan mogelijke vakantiebestemmingen. Italië wordt onder meer verkend in de voetsporen van de laatmiddeleeuwse schilder Giotto en in Zweden worden we langs achttiende-eeuwse kastelen en landhuizen gevoerd.

De stadswandelingen, een vertrouwd onderdeel in het programma van Kunst in Zicht, worden voortaan allemaal ’s zondags gehouden. Dat heeft het voordeel dat de drukte op zaterdag in de stad vermeden wordt. De wandelingen leiden in het voorjaar langs kerken, hofjes en voorbeelden van Art Nouveau in Groningen. Bovendien is er een algemene historische wandeling door de stad.

Voor wie greep wil krijgen op grote lijnen in de kunstgeschiedenis of bepaalde kunstvormen biedt Kunst in Zicht enkele overzichtscursussen aan. Aan het begin van het seizoen wordt er in vier avonden aandacht besteed aan enkele vooraanstaande twintigste-eeuwse architecten. Op donderdagochtenden worden behandeld Nederlandse kunst 1945-nu en Moderne beeldhouwkunst 1880-1940. Op de laatste cursus
sluit de excursie langs beelden in het Groninger landschap goed aan. Kunst in Zicht organiseert daarnaast nog twee excursies in het voorjaar. De eerste gaat naar Insel Hombroich in de buurt van de Duitse plaats Neuss, een spraakmakend museum van een privé-verzamelaar uit Düsseldorf. Natuur, kunst en architectuur staan daar op een volmaakte manier met elkaar in evenwicht. De collectie omvat zeer uiteenlopend werk, onder meer van Cézanne, Rembrandt, Van der Leek, Arp en Schwitters. De tweede excursie vormt een waardige afsluiting van het lustrumseizoen: het is een driedaagse bustocht naar Berlijn, waar in juni het Rijksdaggebouw ingepakt wordt door de Amerikaanse kunstenaar Christo.

Kortom, voor u ligt weer een boekje vol informatie over lezingen, wandelingen en excursies van Kunst in Zicht, waarmee u uw kennis van kunst, architectuur en kunstnijverheid kunt verrijken. Kunsthistorici, architectuurhistorici, een theaterwetenschapper en een beeldend kunstenaar staan klaar om aan de slag te gaan. Sprekers met een grote liefde voor hun vak en een gedegen kennis van zaken.
Wij begroeten u graag op één van onze activiteiten.

Carolien ten Bruggencate
december 1994


© Cc 2020 | Privacybeleid