Stacks Image 6926
Stacks Image 6689
Stichting Kunst in Zicht
Postbus 1181
9701 BD Groningen
Bank NL76 INGB 0004 9705 81
Telefoon (050) 318 86 51
www.kunstinzichtgroningen.nl
info@kunstinzichtgroningen.nl
Kantooradres:
Oliemulderstraat 51
Groningen
dinsdag 10.00 tot 13.00 uur
Statutair gevestigd te Groningen
Ingeschreven in het handelsregister KvK
41010838
Voorzitter: H. ‘t Hart
Secretaris: G.T. Seggers
Penningmeester: R.C.S. Ten Bruggencate
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. Alle lezingen, wandelingen en excursies worden verzorgd door deskundige docenten, voor het merendeel kunsthistorici, historici en archeologen.

Contact Formulier

De velden met een * moeten worden ingevuld.