Stacks Image 32582
A18115
Het grootste museum van Nederland
Begeleider drs. Saskia van Lier
Zaterdag 26 mei 2018
vertrek Groningen Hoofdstation 8:30 uur; Postillion Hotel Haren 8:45 uur
thuiskomst 19:00 uur

€ 80,00 (inclusief vervoer touringcar, koffie, lezing, rondleidingen en lunch)
Opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 32603
Petruskerk in Pieterburen
Stacks Image 32619
Interieur van de Petruskerk in Pieterburen
Stacks Image 32607
Sint Hippolytuskerk in Middelstum
Stacks Image 32611
Interieur van de Sint Hippolytuskerk in Middelstum
In 2017 lanceerde het Catharijneconvent 'het grootste museum van Nederland', waarin kerkdeuren geopend worden, zodat het publiek de schatten van eigen bodem kan bewonderen. Van de elf kerken staan er wel vier in Groningen! Twee daarvan, Pieterburen en Middelstum, zijn voor Kunst in Zicht gevat in een route die voert langs de grote 'adelskerken' van Groningen.

Vanaf het midden van de zestiende en in de zeventiende eeuw manifesteerde de Groningse adel zich buitengewoon in de 'eigen' dorpskerken. Borgheren leken wel bijna kerkeigenaren en ze lieten prachtige banken, privépoorten, rouwborden, zerken en grafmonumenten voor zichzelf maken. Kansel en orgel werden gedoneerd door deze heren, meestal met groot hun naam erop.

Op deze kerktocht krijgt u de mooiste adelsinterieurs van Groningen te zien, met de wonderlijke verhalen erbij. We bezoeken Pieterburen, Uithuizen, Uithuizermeeden, Stedum en Middelstum (onder voorbehoud van rouw en trouw, en aardbevingsschade), met lunch en borrel op gepaste locaties: borg Menkema en borg Ewsum.
Saskia van Lier studeerde Klassieke talen en Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gespecialiseerd in kerkinrichting en houdt zich bezig met Groninger kerken.