Stacks Image 35045
Stacks Image 6424
Stacks Image 35043
Uit liefde voor de kunst

Sinds 1985 hebben we al ruim zestig keer een interessant, halfjaarlijks programma voor u samengesteld. Ook nu is dat volgens ons weer gelukt. En dat in een tijd dat kunst en geld een problematische verhouding hebben!

Rijke Chinezen, Russen en of prinsen uit de Verenigde Arabische Emiraten betalen astronomische bedragen op veilingen. Kunst wordt louter als beleggingsobject gebruikt.
Afgelopen november werd in de media een hype gecreëerd over het veilen van het schilderij Salvator Mundi dat wordt toegeschreven aan Leonardo da Vinci. Al weken van tevoren werd de spanning opgevoerd en de hele kunstwereld hield de adem in. Uiteindelijk werd het schilderij voor 382 miljoen euro bij Christie's afgehamerd. De nieuwe eigenaar bleef lang onbekend, maar nu weten we dat hij Mohammed bin Salman heet en het kunstwerk in bruikleen geeft aan de Louvre-dependance in Abu Dhabi.

Het lijkt er dus op dat mensen in de kunstwereld rijk kunnen worden. Niet alleen de makers, maar ook de mensen die met kunst bezig zijn. Niets is echter minder waar. In universitaire kringen heten studies die de minste kans bieden op een betaalde baan tegenwoordig ‘crepeerstudies’. Boven aan het lijstje staat kunstgeschiedenis, samen met culturele antropologie en internationaal recht. Geen plek om te juichen. Terwijl, als we diezelfde universiteiten moeten geloven, kunst een belangrijke rol in de maatschappij speelt. We citeren de Rijksuniversiteit Groningen, één van de universiteiten die een studie kunstgeschiedenis aanbiedt: 'Beeldende kunst in zijn algemeenheid is van grote betekenis in onze huidige samenleving. Dagelijks worden musea overstroomd met een miljoenenpubliek. Ben jij nieuwsgierig naar de betekenis, geschiedenis en impact van kunst? Dan is dit de opleiding die je zoekt!’ Over een ‘crepeerstudie’ wordt uiteraard niet gerept, wel over de mogelijke beroepen na je studie: je kunt bijvoorbeeld conservator, tentoonstellingsmaker, restaurator of journalist worden.

Ondanks de sombere vooruitzichten kiest toch een aantal mensen voor deze studie en droomt van een baan in musea, galerieën of veilinghuizen. Het beroep van docent of rondleider komt nog niet voor in de opsomming. Toch worden deze laatste mogelijkheden vaker gekozen, al dan niet als ZZP-er.

Kunst in Zicht draait al ruim dertig jaar - zonder winstoogmerk - op vrijwilligers. De docenten zijn veelal freelancers die na hun studie - op zoek naar een baan - gingen lesgeven of rondleiden in musea. Dat is geen vetpot; slechts enkelen kunnen hier echt van leven. Je vraagt je af waarom ze dat dan toch blijven doen? Uit liefde voor de kunst en vanwege het plezier in het delen van hun kennis met anderen! En niet te vergeten, om een reclameslogan te gebruiken - uw enthousiaste reacties zijn onbetaalbaar.

Wij gaan dan ook door en zien u het volgende seizoen graag weer bij onze vele activiteiten.

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2018