Stacks Image 6758
Stacks Image 21514
A17203
Het expressionisme in de architectuur
donderdag 19 oktober 2017
19:30 - 21:30 uur
€ 12,50 (donateur € 11,00)
Spreker
Dr. Kees van der Ploeg
plaats
Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 19111
Egbert Reitsma (1892-1976), Gereformeerde kerk, 1927, Appingedam
Stacks Image 32439
Siebe Jan Bouma (1899-1959), Kantoor van Gemeentewerken (nu: Dienst RO/EZ), 1928, Gedempte Zuiderdiep 96, Groningen (Wutsje / Wikimedia Commons / CC-BY-SA)
Kunst in Zicht presenteert in samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken deze lezing over het expressionisme in de architectuur.

Het expressionisme kennen we vooral als een stroming in de beeldende kunst, maar er bestaat ook een architectonisch expressionisme, en daarvan ligt de oorsprong eveneens in Duitsland. De Nederlandse variant wordt tegenwoordig gewoonlijk met het wat al te lokale etiket 'Amsterdamse School' aangeduid.

In de lezing zal worden ingegaan op de achtergronden van het expressionisme in de architectuur, met bijzondere aandacht voor de voorbeelden ervan in Groningen – stad en provincie. S.J. Bouma en Egbert Reitsma zijn hier de bekendste vertegenwoordigers met inmiddels beroemde bouwwerken als het gebouw van Gemeentewerken aan het Zuiderdiep in Groningen (Bouma) en de gereformeerde kerk in Appingedam (Reitsma).
Kees van der Ploeg is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen als universiteit docent architectuurgeschiedenis. Hij publiceerde in 2014 Egbert Reitsma: architect 1892-1976: Meester in baksteen.'