Stacks Image 6766
Stacks Image 21512
A17206
Constructivisme = functionalisme + communisme
Hoe de Russische Revolutie de vormgeving en architectuur veranderde
woensdag 8 november 2017
19:30-21:30 uur
€ 12,50 (donateur € 11,00)
spreker
Drs. Bernard Huisman
plaats
Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 6689
El Lissitzky (1890-1941), Sla de witten met de rode wig, 1919
Stacks Image 32445
Vladimir Tatlin (1885-1953), Hoofdkantoor voor de Derde Internationale, 1919

Stacks Image 32449
Kazimir Malevitsj (1878-1935), Architekton, 1925
Stacks Image 32451
Leonid Vesnin (1880-1933), Victor Vesnin (1882-1950) en Alexander Vesnin (1883-1959), Decor voor het toneelstuk 'De man die donderdag was', 1922
In zijn lezing 'Constructivisme = functionalisme + communisme' zal architectuurcriticus Bernard Hulsman uiteenzetten hoe de Russische Revolutie na 1917 niet alleen leidde tot een nieuwe politieke orde, maar ook de westerse industriële vormgeving en architectuur heeft veranderd.

Na de Oktoberrevolutie gingen avant-gardistische kunstenaars en architecten als Vladimir Tatlin, Kazimir Malevitsj en de gebroeders Vesnin een verbond aan met de communistische machthebbers. Uit dit verbond ontstond in de jaren na 1917 het Russische constructivisme oftewel: functionalisme voor een betere wereld. Centrum van het Russische constructivisme was de hogeschool VChOeTEMAS in Moskou, ook wel het 'Russische Bauhaus' genoemd.

Hulsman zal laten horen en zien hoe het Russische constructivisme vooral via het echte, Duitse Bauhaus richtinggevend werd voor het westerse functionalisme. In de eerste jaren na de oprichting van het Bauhaus in 1919 was de beroemde vormgevingsschool georiënteerd op het expressionisme. Pas toen de Hongaarse kunstenaar László Moholy-Nagy, aanhanger van het Russische constructivisme, in 1923 docent werd aan het Bauhaus, verlegde de beroemdste vormgevingsschool van de 20ste eeuw de koers en werd het Bauhaus de bakermat van het functionalisme. Welke rol De Stijl-oprichter Theo van Doesburg speelde bij deze wending, zal in de lezing ook worden belicht.

Het Stedelijk Museum in Amsterdam besteedt aandacht aan de Russische revolutie met onder meer een presentatie over de Russische revolutie en film(affiches), en reflecties van kunstenaars uit de jaren ‘80 en ‘90 op de Sovjetmaatschappij.Bernard Hulsman studeerde politieke wetenschappen en is sinds 1990 redacteur van NRC Handelsblad. Hij schrijft vooral over architectuur en stedenbouw. In het najaar verschijnt bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam van zijn hand Apenrotsen en andere nauwe verwanten. Reis door de wereld van de moderne architectuur.