Stacks Image 6750
Stacks Image 21506
A17209
Bart van der Leck en de Rijksluchtvaartschool Eelde
woensdag 29 november 2016
19:30 - 21:30 uur
€ 12,50 (donateur € 11,00)
spreker
Annelike Brinkman MA
plaats
Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 3356
Pierre Cuypers Jr. (1891-1982), Rijksluchtvaartschool, 1953, Eelde

Stacks Image 32475
Interieur van de Rijksluchtvaartschool te Eelde, met kleurontwerp van Bart van der Leck (1876-1958)

Bart van der Leck was een van de oprichters van De Stijl, in 2017 100 jaar geleden.
Dit jaar zijn er in het hele land exposities over de oprichters, hun ideeën, hun werk en hun betekenis.

Belangrijke leden van De Stijl waren Mondriaan, Rietveld, van Doesburg en Van der Leck
Bart van der Leck was een van de oprichters en voorvechter van een gelijkwaardige positie van architect en kunstenaar. Hij wilde dat de architect, letterlijk, ruimte bood aan de kunstenaar. Dat was voor veel architecten een moeilijk punt. Daardoor heeft hij maar zelden op gelijkwaardige wijze met architecten kunnen samenwerken.

Pas 40 jaar na de oprichting van De Stijl, in 1957, gaf architect Cuypers hem bij het ontwerp van de Rijksluchtvaartschool in Eelde de gelegenheid om zijn kleurbeelden in volle omvang te realiseren. Hij ontwierp, zowel binnen als buiten, kleurvlakken in de primaire kleuren van De Stijl, rood, geel en blauw, op de vlakke architectonische ondergrond. De architect maakte hiervoor tekeningen, waarbij vloer, wanden en plafonds uitgeklapt werden. Op deze tekeningen werden door Bart van der Leck de door hem ontworpen kleurvlakken ingevuld. Van de originele kleurvlakken resteren er maar weinig. De tekeningen zijn wel bewaard gebleven.

In de Rijksluchtvaartschool is een aantal kleurvlakken opnieuw aangebracht, waardoor we een beeld kunnen krijgen van het oorspronkelijke ontwerp. De provincie Drenthe heeft het complex inmiddels aangekocht en is begonnen met de restauratie.
Architectuurhistoricus Annelike Brinkmanstudeerde af op de kleurontwerpen van Bart van der Leck en neemt u mee in de geschiedenis en de achtergronden.