Stacks Image 23232
A18105
Markante stedenbouwkundige ontwerpen
Spreker ir. Tjalling Visser
Woensdag 14 maart 2018 19:30 - 21:30 uur
€ 12,50 (donateur € 11,00)
Plaats
Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
Opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 23212
Ontwerp voor Amersfoort-Kattenbroek, 1988
Stacks Image 23216
Vijver met zicht op winkelcentrum, Amersfoort-Kattenbroek
Stacks Image 23220
Maquette van Nieuw Hoog Catharijne, Utrecht
Stacks Image 23224
Vernieuwde stationshal in Utrecht, 2017
Markante ontwerpen hebben een grote mate van originaliteit, een in het oog springend karakter, maar vooral ook een oplossend vermogen voor het vraagstuk dat moet worden opgelost.

Voorjaar 2017 is met het eerste deel van de lezing gestart. We begonnen hierbij met de oude steden in Mesopotamië en kwamen uiteindelijk terecht bij het plan van Berlage voor Amsterdam-Zuid. Dat was een hele reis door de tijd maar gaf inzicht in wat er zoal door de eeuwen heen met verve is ontworpen.

Het tweede deel van de lezing zal zich richten op de hedendaagse stedenbouw ofwel de stedenbouw van na de Tweede Wereldoorlog en richt zich met name op de actualiteit.
Hierbij wordt een aantal Nederlandse ontwerpen belicht die niet alleen als creatie of als proces interessant zijn maar ook betekenis hebben gehad (of nog zullen hebben) voor de ontwikkeling van de stedenbouw in ons land.

Voor degenen die het eerste deel niet hebben meegemaakt: het tweede deel staat geheel op zich en kan probleemloos zonder kennis van het eerste deel worden gevolgd.
Tjalling Visser is stedenbouwkundige. Hij doceerde aan de Academie van Bouwkunst in Groningen en was werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.