Stacks Image 23196
A18107
Verhalen in vergulde lijsten
Bijbelse en mythologische schilderijen van Rembrandt en zijn tijdgenoten
Spreker dr. Lyckle de Vries
Woensdag 4 april 2018 19:30 - 21:30 uur
€ 12,50 (donateur € 11,00)
Plaats
Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
Opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 23194
Pieter Lastman (1583-1663), De offerstrijd tussen Orestes en Pylades, 1614, olieverf op paneel, 83,2 x 126,1 cm, Amsterdam, Rijksmuseum
Stacks Image 23192
Dirck van Baburen (1595-1624), Doornenkroning, circa 1622, doek, 106 x 136 cm, Utrecht, Catharijneconvent
Er zijn de laatste tijd nogal wat aandachttrekkende exposities geweest over aspecten van de Hollandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Over die onderwerpen worden lezingen gehouden; krant en televisie berichten erover en excursies komen ervoor in beweging.

De vaste museumcollecties trekken minder aandacht, maar wie onze grote musea van oude kunst bezoekt, realiseert zich vaak niet dat daarin één soort kunstwerken is ondervertegenwoordigd: de historiestukken of, met andere woorden, de schilderijen waarin een verhaal uit de Bijbel, de mythologie of de Oude Geschiedenis wordt verteld.

In de Gouden Eeuw werd de historieschilder heel hoog aangeslagen, omdat hij een alleskunner was. Hij kon menselijke figuren in actie laten zien en door hun blikken en gebaren suggereren wat ze dachten, voelden en deden. Hij kon hun kostuums net zo goed schilderen als een gespecialiseerde portretschilder, de achtergrond even goed als een landschapsschilder, de attributen als een stillevenschilder, et cetera. De historieschilder was een 'algemeen meester', een allrounder. De meerderheid van zijn vakgenoten was specialist, en dan niet alleen voor landschap, stilleven of iets dergelijks, maar bijvoorbeeld voor boslandschappen of riviergezichten; voor bloemstukken of visstillevens.

De Groninger kunsthistoricus Lyckle de Vries publiceerde
Verhalen in Vergulde Lijsten, een boek over Hollandse historieschilderkunst in de zeventiende eeuw. Historieschilders vertelden verhalen met verf en penseel, maar hoe deden zij dat? Lyckle de Vries zal laten zien op welke verschillende manieren de schilders van de zeventiende eeuw hun verhalen voor het voetlicht hebben gebracht. De vraag die aan de orde komt, is dus eigenlijk: hoe lees je een vertellend schilderij? Of, ruimer geformuleerd: wat heeft de schilder gedaan, hoe deed hij dat en waarom?

Lyckle de Vries studeerde kunstgeschiedenis in Groningen. Van 1970 tot 2000 was hij verbonden aan de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1965 tot 1970 werkte hij in Den Haag bij het Mauritshuis en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. De Vries publiceerde onder andere over Jan van Gool (1750) en Gerard de Lairesse (1707). In 2003 verscheen van zijn hand Verhalen uit kamer, keuken en kroeg, een overzicht van de Hollandse genreschilderkunst, gevolgd in 2016 door Verhalen in Vergulde Lijsten.