Stacks Image 32469
A18108
Zoeken naar de heldere lijn
Mien Ruys (1904-1999) - tuinarchitecte
Spreker drs. Leo de Dulk
Donderdag 5 april 2018 19:30 - 21:30 uur
€ 12,50 (donateur € 11,00)
Plaats
Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
Opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 6689
Tuin van Mien Ruys in Dedemsvaart
Mien Ruys is niet alleen de belangrijkste Nederlandse tuinarchitecte van de twintigste eeuw, ze had duidelijke ideeën over de functie en het nut van tuinen en openbaar groen. Haar werk wordt ook in het buitenland gezien als een van de voornaamste uitingen van tuin- en landschapsarchitectuur: wat Gerrit Rietveld voor de architectuur betekende en Piet Mondriaan voor de Stijl-beweging was Mien Ruys voor de vormgeving en beplanting van de groene buitenruimte. Zij was een groot voorstander van een nauwe samenwerking tussen architecten/stedebouwkundigen en de tuin- en landschapsarchitect. Tuinarchitectuur moest een aanvulling op de architectuur leveren, soms door er op aan te sluiten, maar vaak ook door ermee te contrasteren. Zij pleitte tevens voor het bewust gebruik van de vormgeving en beplanting van de buitenruimte om mensen in hun woon- en werkomgeving de positieve invloed van de natuur en de seizoenen te laten ervaren. In een aantal nog steeds bestaande ontwerpen is te zien hoe zij dat realiseerde.
Leo den Dulk is tuinhistorisch onderzoeker en publicist. Hij is sinds 2003 mede-uitgever/redacteur van het oudste Nederlandse tuinblad Onze Eigen Tuin. Met zijn bureau Cantua Research en Tekst onderzoekt hij natuur, planten, tuinen, landschap, geschiedenis. In juni 2017 verscheen van zijn hand Mien Ruys, zoeken naar de heldere lijn, een monografie over leven en werken van deze tuin- en landschapsarchitecte.