Stacks Image 23190
A18109
Cultuurgebonden humor in een mondiale kunstwereld
Spreker dr. Mette Gieskes
Dinsdag 17 april 2018 19:30 - 21:30 uur
€ 12,50 (donateur € 11,00)
Plaats
Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
Opgave
inschrijven op deze website of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 3356
Miń∑elis Fišers (1970), Guided Shopping Tour for Extraterrestrials at Champs-Élysées, Paris,
2017, houtsnede, 21 x 29,5 cm

Voor veel kunstenaars en kunsthistorici is kunst een bloedserieuze zaak. Toch is er altijd al veel humor in de kunst te zien geweest. Het Frans Halsmuseum wijdde een tentoonstelling aan humor in de kunst van de Gouden Eeuw. Mette Gieskes neemt ons mee naar de twintigste eeuw en laat zien dat sinds de jaren zestig steeds meer sociaal-geëngageerde kunstenaars wereldwijd humoristisch werk zijn gaan maken.

Wie de afgelopen jaren biënnales en andere internationaal vermaarde kunstmanifestaties heeft bezocht, zal ongetwijfeld humoristische kunstwerken zijn tegengekomen. Kunstenaars van over de hele wereld blijken humor toe te passen in hun werk, opmerkelijk genoeg veelal om de spot te drijven met corruptie, machtsmisbruik, geldzucht en andere misstanden. Hoewel humor universeel is in de zin dat in alle culturen wordt gegrapt en gegrold en humor sinds de jaren zestig ook in toenemende mate een onmiskenbare plaats inneemt in de beeldende kunst van alle continenten, zijn grappen ook expliciet cultuurgebonden. In deze lezing wordt aan de hand van recente voorbeelden, waaronder de laatste Biënnale van Venetië (2017), onderzocht of de humor in kunstwerken die recent gemaakt zijn voor grootschalige tentoonstellingen cultuurgebonden is of landsgrenzen overschrijdt. Passen kunstenaars die humor aanwenden hun werk aan met het oog op een kunstpubliek dat van heinde en verre komt? Verkiezen zij transculturele boven cultuurspecifieke thematiek? Worden werken met cultuurgebonden humor toegelicht met tekst? Zo ja, wat voor effect heeft dit op de ervaring van het publiek?
Mette Gieskes is universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op de beeldende kunst vanaf 1950 in de VS en Europa, in relatie tot contemporaine ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en kunstvormen als muziek, literatuur en film. Een terugkerend thema in haar onderzoek is de subversieve, bewustmakende en bevrijdende werking van humor in hedendaagse kunst.