Stacks Image 2
Nieuwsbrief d.d. 8 juli 2023
Stacks Image 37
Nieuwsbrief zomer 2023

De zomer is begonnen: tijd voor een korte terugblik op de activiteiten van onze stichting in het afgelopen half jaar, maar ook voor vooruitblik op het najaar.

We kunnen terugkijken op een succesvol half jaar met zeven goedbezochte lezingen en een stadswandeling. De dagexcursie naar het Singer in Laren en het Kröller Müller in Otteloo was snel volgeboekt en voelde voor veel deelnemers als een ware reünie van oude bekenden: een warm bad na de Coronaperiode. We sloten het seizoen af met een gevarieerde en zonnige excursiereis naar Zuid Zweden en Kopenhagen, met veel bekende, maar ook een paar nieuwe gezichten. De ruime belangstelling voor onze excursies is een inspiratie voor het bedenken van nieuwe mogelijke bestemmingen.

Een aantal activiteiten staat al vast; voor een paar lezingen zijn we nog op zoek naar geschikte sprekers.

Wat staat er al vast?

11 okt 2023

lezing over Anselm Kiefer door Carolien ten Bruggencate en Michiel Hagdorn

18 okt 2023

dagexcursie naar Voorlinden en Beelden aan Zee

26 okt 2023

lezing over Hilma af Klimt door Carolien ten Bruggencate

1 nov 2023

lezing over Van Gogh in Drenthe door Kees Dinkla

16 - 18 nov 2023

meerdaagse excursie naar Arnhem, Den Bosch en Tilburg
Eind augustus zullen we meer informatie over de activiteiten publiceren. Pas dan kunt u zich ook inschrijven en betalen! Zodra de inschrijving open gaat, zullen we u hierover informeren.
Voor deelname aan excursies is betaling bij aanmeldingen verplicht. Voor lezingen kunt u zich vooraf inschrijven en betalen; u kunt ook betalen aan de zaal, bij grote voorkeur met pin.

Wij wensen u een mooie zomer toe en hopen velen van u weer te zien bij een van onze activiteiten in het najaar.

De medewerkers van Kunst in Zicht Groningen
juli 2023
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl met daarin opgenomen uw naam, adres, telefoon en e-mailadres.
Als u de nieuwsbrief wilt downloaden klik dan hier.
© Cc 2023 | Privacybeleid